Zachodnie Centrum
Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o.

medium_news_header_33.jpg
0
0123

CK Zamek

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji inwestycji "Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" od XI.2010 do VI.2012 i od VII.2012 do i.2013.