Zachodnie Centrum
Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o.

Stawiam na siebie

Projekt „Stawiam na Siebie” realizowaliśmy od 01.03.2007r. do 31.10.2008r. wg wytycznych programu ZPORR Działanie 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W projekcie wzięło udział 15 osób, które po przejściu cyklu szkoleń, założyły działalność gospodarczą, otrzymały wsparcie finansowe i doradcze.

W pierwszej części projektu 6 trenerów przeprowadziło 60 h szkoleń dla 15 osób, których zakres obejmował:

Umiejętności społeczne przedsiębiorcy:

1. Plan marketingowy i jego rola w prowadzeniu firmy

2. Ustalanie celów i analiza otoczenia firmy

3. "Marketing mix" i "4P"

4. Cena, jej ustalanie i modyfikowanie

5. Planowanie działań przedsiębiorstwa w kontekście trendów rozwojowych w

gospodarce

6. innowacje w mikroprzedsiębiorstwie

7- Komunikacja w biznesie, cele i poziomy komunikowania

8. Komunikacja niewerbalna

9. Komunikacja werbalna

10. Komunikacja w marketingu - reklama i kontakty z klientami/ kontakty z

konkurencją

Negocjacje w biznesie:

1. rola negocjacji w życiu codziennym i w prowadzeniu biznesu

2. podstawowe strategie negocjacyjne

3. wybrane taktyki negocjacyjne

4. negocjacje z klientami

5. negocjacje z instytucjami

Zarządzanie personelem:

1. rekrutacja i selekcja pracowników

2. przekazywanie zadań i poleceń

3. ocenianie pracowników

Konflikty w organizacji:

1. pojęcie konfliktu

2. rodzaje konfliktów w organizacjach

3. zarządzanie konfliktem

4. przeciwdziałanie konfliktom

Wiedzę z zakresu podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

Działania konieczne w celu założenia działalności gospodarczej.

- Urząd Miejski

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

- wybór PKD

- opłaty z tym związane

- Urząd Statystyczny

- REGON

- Urząd Skarbowy

- deklaracje, NIP,VAT

- opłaty z tym związane

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- rejestracja, deklaracje

- Bank - rola k-ta bankowego,

Wybrane zagadnienia prawne:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych,

- Podatek VAT

- Podatek od nieruchomości,

- Podatek od czynności cywilno prywatnych,

- Opłata skarbowa

Ewidencja księgowa:

- Książka przychodów i rozchodów,

- Ewidencja VAT

- Ewidencja używania pojazdów prywatnych związanych s działalnością gospodarczą,

- Ewidencja środków trwałych. (amortyzacja)

Biznes Plan.

Podstawowe elementy prawa:

Umowa sprzedaży towarów i usług

1. Przedmiot umowy (towar, usługa)

2. Obowiązki sprzedawcy

3. Prawa sprzedawcy

Umowa rachunku bankowego

1. Zastosowanie rachunku bankowego

2. Rachunek przez Internet

3. Obowiązki banku

4. Obowiązki posiadacza rachunku

Biorę coś na kredyt

1. Określenie celu kredytu

2. Analiza warunków proponowanych przez bank

3. Wymagane dokumenty

4. Zabezpieczenie kredytu

Biorę coś w leasing

1. Wybór firmy leasingowej

2. Wymagane dokumenty

3. Prawa i obowiązki leasingodawcy

4. Prawa i obowiązki leasingobiorcy

Zatrudniam i zwalniam pracownika

1. Przegląd form zatrudnienia

2. Obowiązki pracodawcy

3. Umowa o pracę

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem?

1. Jakie dobra mogą podlegać zabezpieczeniu?

2. Formy prawnych zabezpieczeń

3. Realizowanie zabezpieczeń

Za co mogę zostać pozwany do sądu?

1. Za co mogę zostać pozwany do sądu?

2. Przebieg postępowania

3. Wyrok i jego skutki

Pozywam kogoś do sądu

1. Z jaką sprawą można zwrócić się do sądu?

2. Pozew i inne dokumenty

3. Koszty postępowania

4. Przebieg postępowania

Prowadzę sprawę w urzędzie

1. Przedmiot postępowania administracyjnego

2. Podanie

3. Odwołanie

4. Terminy

5. Środki zaskarżenia

Dlaczego przyszedł do mnie komornik?

1. Kto inicjuje działanie komornika?

2. Ograniczenia egzekucji

3. Przebieg egzekucji

4. Ochrona przed egzekucją

Wykorzystanie technologii informatycznych w biznesie

Środowisko graficzne WINDOWS XP

Najważniejsze pojęcia

Krótko o WINDOWS

Programy pakietu OFFICE

Operacje na plikach w OFFICE

Wspólne operacje w OFFICE

Podstawy pracy w edytorze tekstu WORD

Formatowanie tekstu

Praca z grafiką

Tabele

Przygotowanie wydruku

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL

Początek pracy

Formatowanie arkusza

Proste formuły obliczeniowe

Tworzenie wykresów

Przygotowanie wydruku arkusza

Wykorzystanie programów typu Power Point do graficznej prezentacji projektów.

Prezentacje PowerPoint

Wykorzystanie Internetu w pracy

Podstawowe pojęcia, prawno internetu, zasady administrowania światową siecią Internet, bezpieczeństwo danych

Obsługa przeglądarki internetowej

Obsługa programu pocztowego

Tworzenie strony internetowej

Bankowość elektroniczna

Elektroniczne narzędzia wsparcia biznesu

Oprogramowanie darmowe i komercyjne

Porównanie systemów operacyjnych rodziny MS Windows oraz Linux

Porównanie pakietu MS Office oraz OpenOffice

Instalacja systemu operacyjnego Ubuntu Linux

Aspekty prawne w informatyce

Licencjonowanie oprogramowania (typy licencji, porównanie)

Zawieranie umów przez Internet (umowa kupna/sprzedaży)

Firma w Internecie

Nowoczesne metody komunikacji w Internecie

Firma w Internecie – ciąg dalszy

Nowoczesne metody promocji firmy w Internecie.

Firmowa strona wizytówka

oraz wykorzystanie technologii informatycznych w biznesie.

Po zdobyciu podstawowej wiedzy dotyczącej podstaw prowadzenia własnej działalności 15 osób założyło działalność gospodarczą. Osoby te zostały objęte opieką indywidualnych doradców (coach) i otrzymały pomoc finansową w wys. 700 zł. miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania firmy z możliwością przedłużenia tej pomocy do 12 miesięcy oraz jednorazową bezzwrotną dotację inwestycyjną w wys. 20.000 zł. na sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania nowopowstałego przedsiębiorstwa.

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x